logo mamsfЭхний уулзалт УБТЗ-ын БТС-ын хороон дээр хийсэн бол дараагийн уулзалт Централ товерт боллоо.
- Хэлэлцсэн асуудлын эхэнд ендуро уралдаан зохион явуулах өдрүүдийг хэлэлцэж тохирсон бол, уралдааныг ямар клуб хуваарьт заасан хугацаанд хаана зохиох, уралдааны шагналын сан хэрхэн байх, шүүгчдийн тоо, ерөнхий шүүгчдийг батлав.
- Ажил сайн өрнөх шинжтэй болж байна. Залуучуудад баярлаж байна.