logo mamsf

65сс ангилал шилдэг тамирчин А.Анар
85сс ангилал шилдэг тамирчин П.Төрбат
125сс ангилал шилдэг тамирчин Х.Мөнхболор
250сс ангилал шилдэг тамирчин Х.Тэмүүжин
Сонирхогч ангилал шилдэг тамирчин Н.Ганболд
Ралли шилдэг тамирчин Б.Баттөр
Jeep автомашины шилдэг баг Ю.Эрдэнэтөмөр
                                                 Б.Амартайван
Шилдэг дасгалжуулагч Ж.Очирсүх
Шилдэгийн шилдэг тамирчин Э.Халиунболд